DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

15 października 2021 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły – Świętego Jana Pawła II. W tym szczególnym dniu upamiętniającym trzecią rocznicę nadania szkole imienia Świętego Jana Pawła II i 43. rocznicę inauguracji Jego pontyfikatu, cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła pamięć wielkiego papieża, wychowawcy i przyjaciela młodzieży. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gliniku, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Ryszard Potyrała. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, do której uczniowie wraz z Panią Dyrektor Wiolettą Sarną, nauczycielami, rodzicami i pocztem sztandarowym udali się w uroczystym pochodzie. W Święcie Patrona udział wzięli zaproszeni goście: Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Zofia Bieszczad i Pan Janusz Kipa – Radni Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Maria Wójcik – Kierownik Biblioteki w Gliniku, Pani Bernadetta Bokota – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Ewa Cabaj i Pani Magdalena Stasiowska z Rady Rodziców. Uroczystość w szkole rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. Następnie delegacje nauczycieli, rodziców i uczniów złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą naszemu Patronowi. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VII oraz chór szkolny. Młodzież przedstawiła program słowno – muzyczny, którego motto stanowiły słowa Świętego Jana Pawła II: ,,Jesteście tyle warci, ile warte są Wasze serca”. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Lucyny Woźny i Pana Arkadiusza Zygmunta. W pięknych recytacjach i pieśniach wykonawcy przypomnieli, że Święty Jan Paweł II był człowiekiem szczerze oddanym Bogu i ludziom. Nasz Patron to wzór patrioty, duszpasterza i nauczyciela. Zawsze stawał po stronie wolności, praw człowieka i ludzkiej godności. Nawoływał do pokoju na świecie i budowy cywilizacji miłości. O tym, że każdy z nas, wzorem Patrona powinien dążyć do świętości, przypomniały przedszkolaki, pięknie i odważnie śpiewając piosenkę ,,Święty uśmiechnięty”. Nie zabrakło również ulubionej przez Św. Jana Pawła II ,,Barki”. Tę pieśń wykonali nasi nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z Panią Dyrektor, Księdzem Proboszczem i Panem Wójtem. Dzisiaj obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. To święto całej naszej społeczności szkolnej. Wielkie znaczenie nauki i oświaty podkreślał nasz Patron, mówiąc: ,,Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. W imieniu uczniów życzenia i podziękowania dla Pani Dyrektor, wychowawców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Wyrazem uznania dla pracy nauczycieli i pracowników szkoły były nagrody przyznane przez Dyrektora Szkoły. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów szkolnego konkursu wiedzy o Patronie zorganizowanym dla klas II i III przez wychowawczynie: Panią Wiesławę Zdziebko i Panią Halinę Olech. Szczególnym wydarzeniem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. Ceremonię poprzedził występ uczniów klasy pierwszej, którzy z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni Pani Barbary Pawełek. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, a także upominki przygotowane przez rodziców. Jesteśmy przekonani, że uroczystość Dnia Patrona zostanie w pamięci uczniów i wszystkich uczestników. Starajmy się, aby nauka Świętego Jan Pawła II, Jego miłość i uśmiech żyły w nas i w naszych czynach. Dziękujemy za udział w uroczystości naszym gościom i całej społeczności szkolnej. Dziękujemy Pani Dyrektor za zorganizowanie uroczystości oraz Panu Wójtowi za obecność i słowa uznania